Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie.

Data publikacji strony internetowej: 2014-03-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: bieżące aktualizacje, w tym informacje dostępne na poszczególnych stronach podmiotowych i przedmiotowych www.

Stan zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
 • niektóre zamieszczone na stronie informacje, w postaci załączników są w formie skanów.

Ułatwienia na stronie

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • obsługa fokusa z poziomu przeglądarki,
 • wyróżnienie odnośników (zmiana kolorów linków)

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-04

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024-03-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróscinie, adres poczty elektronicznej: sdsosiek@interia.pl  tel. 62 78 43 222. ŚDS nie udostępnia indywidualnych adresów mailowych pracowników. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego: dostępne są na stronie głównej.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić do Naszego podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej.

Żądanie powinno zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 • Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowe, które mają być dostępne cyfrowo.
 • Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 • Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż  2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Siedziba ŚDS w Osieku, Osiek 185 C, 98-405 Galewice znajduje się na I piętrze i posiada windę;

Filia w Czastarach, ul. Szkolna 5, 98-410 Czastary znajduje się na I piętrze i posiada windę;

Filia w Chróścinie, Chróścin 50D, 98-430 Bolesławiec znajduje się na parterze i posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Korytarze we wszystkich budynkach są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Wózkiem można wjechać do wszystkich pomieszczeń ŚDS. Toalety w budynkach są dostępne dla osób niepełnosprawnych i poruszajacych się na wózkach.

Do budynków i wszystich pomieszczeń można wejść z psem asystujacym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W bydynkach nie ma pętli indukcyjnej.

W ŚDS nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka mogowego.

 

ZAŁĄCZNIKI:

wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności

Utworzono dnia 12.03.2024, 10:23

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Enable JavaScript to ensure website accessibility