Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie

Katalog usług

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie odbywają się niżej wymienione zajęcia:

1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu:

 • trening nauki higieny oraz dbałości o wygląd zewnętrzny - nauka i rozwijanie umiejętności dbania o wygląd zewnętrzny całego ciała i odzieży, nauka prawidłowego ubierania się oraz doboru garderoby do pogody i okoliczności, nauka dbania o czystość ubrań; nauka i rozwijanie umiejętności samodzielnego mycia, czesania, ubierania się, nauka korzystania z wc, łazienki i umywalki, wyuczenie nawyku mycia rąk;
 • trening kulinarny oraz umiejętności praktycznych -  tneoretyczna i praktyczna nauka zasad żywieniarodzajach diet, kaloryczności posiłków, nabywanie umiejętności racjonalnego planowania jadłospisu dostosowanego do możliwości finansowych, nauka umiejętności higienicznego przygotowywania posiłków, posługiwania się sprzętem kuchennym, nakrywania i podawania do stołu, nauka prawidłowego dbania o czystość pomieszczeń, mebli i sprzętu domowego, zachowanie higieny podczas sprzątania w toaletach i łazienkach, zachowanie bezpieczeństwa podczas używania chemicznych środków czystości, nauka obsługiwania podstawowego sprzętu domowego;
 • trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi - nauka tworzenia własnego budżetu domowego, zasad oszczędzania, robienia zakupów, posługiwania się pieniędzmi, oszczędnego planowania wydatków, konsekwencji wynikających z zaciągania zobowiązań i kredytów;

2. Trening umiejętności społecznych:

 • trening umiejetności interpersonalnych i rozwiazywania problemów - nauka prowadzenia rozmowy, nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych, umiejętności współpracy w grupie, nauka kulturalnego zachowania się oraz norm obowiązujących w społeczeństwie, szacunku i odnoszenia się do osób starszych;
 • trening umiejetności komunikacyjnych - nauka alternatywnych sposobów porozumiewania się dla uczestników majacych problemy z komunikowaniem sie z inymi osobami.

3. Poradnictwo psychologiczne:

 • indywidualna terapia psychologiczna i grupowa profilaktyka zdrowia psychicznego - zajęcia poświęcone kształtowaniu postaw akceptacji swojej niepełnosprawności, nauka radzenia sobie ze stresem i złością, nauka wyrażania własnych emocji, radzenia sobie z emocjami negatywnymi i zachowaniami trudnymi, wzmacnianie poczucia własnej wartości, doskonalenie umiejętności funkcjonowania w grupie oraz porozumiewania się, rozwijanie postaw życzliwości i szacunku wobec innych.

4. Poradnictwo socjalne:

 • indywidualne i grupowe poradnictwo socjalne - pracownik socjalny pomaga w różnych trudnych sytuacjach życiowych np. pomaga napisać wniosek do MOPS, GOPS o zapomogę, o przyznanie zaliczki z funduszu alimentacyjnego, o zasiłek pielęgnacyjny, pomaga załatwić dofinansowanie z NFZ na zakup pieluchomajtek oraz z PFRON na zakup sprzętu ortopedycznego, pomaga skompletować dokumenty potrzebne do załatwienia renty itp., jest w stałym kontakcie z rodzicami i opiekunami uczestników;
 • trening umiejętności załatwiania spraw urzędowych - uczestnicy razem z pracownikiem załatwiają sprawy urzędowe, wypełniają dokumenty, odwiedzają instytucje użyteczności publicznej i zaznajamiają się z ich działalnością, uczą się odpowiedniego zachowania w instytucjach, zapoznają się z wzorami pism i formularzy.

5. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego:

 • trening rozwijania zainteresowań literaturą - głośne czytanie odpowiednio dobranych lektur, które poszerzają wiedzę uczestnika o świecie, innych ludziach i kulturach, dyskusje na temat przeczytanych utworów, czytanie i recytowanie wierszy, przygotowywanie występów artystycznych z okazji różnych świąt i uroczystości okolicznościowych;
 • trening rozwijania zainteresowania audycjami radiowymi i telewizyjnymi - nauka umiejętnego korzystania z radia i telewizji, oglądanie i słuchanie wybranych audycji, kształtowanie i utrwalanie umiejętności wybierania odpowiednich audycji telewizyjnych i radiowych zgodnie z zainteresowaniami i oczekiwaniami, praktyczna nauka posługiwania się pilotem oraz obsługi sprzętu RTV;
 • trening rozwijania zainteresowań internetem - nauka budowy komputera, zasady działania, włączanie i wyłączanie, posługiwanie się myszką i klawiaturą, rozwijanie umiejętności korzystania z internetu - wyszukiwanie interesujących informacji i zapisywanie ich, korzystania z przeglądarek internetowych - instalacja i obsługa. zakładanie folderów, edytowanie dokumentów tekstowych, zakładanie kont pocztowych, komunikowanie się na portalach społecznościowych - zakładanie profilu, zapoznanie się z możliwością dokonywania zakupów przez internet - ułatwienia i zagrożenia, nauka obsługi programów komputerowych;
 • trening udziału w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych - nauka zachowania się podczas spotkań - wykształcenie i utrwalenie pozytywnych zachowań, uczestnicy biorą czynny udział w spotkaniach organizowanych na terenie Domu oraz przez zaprzyjaźnione placówki;
 • zajęcia świetlicowe - aktywne spędzanie czasu wolnego poprzez zabawy ruchowe, gry świetlicowe, gry i zabawy dydaktyczne i edukacyjne, czytanie prasy itp.;
 • muzykoterapia - zajęcia warsztatowe i relaksacyjne z myzuką, zajęcia z rytmiki, pogłębiające wiedzę z różnych dziedzin muzyki, warsztaty kultury ludowej, zajęcia umuzykalniające i nauki gry na prostych instrumentach, przygotowywanie występów artstycznych z okazji różnych świąt i uroczystości okolicznościowych.

6. Terapia ruchowa:

 • zajęcia sportowe, rekreacja i turystyka - podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej uczestników oraz rozwijanie zdolności motorycznych i koordynacji ruchowej, zachęcanie do wysiłku fizycznego poprzez ćwiczenia korekcyjne i ogólno usprawniające, gimnastykę poranną, gry i zabawy ruchowe organizowane w sali terapii ruchowej ŚDS i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bolesławcu, Czastarach i Osieku; poszerzanie wiedzy o Polsce i świecie, organizowanie spacerów (zwiedzanie najbliższej okolicy), wycieczek i wyjazdów grupowych.

7. Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia pracy, w tym w warunkach pracy chronionej na  przystosowanym  stanowisku pracy:

 • trening aktywizacji zawodowej - nauka umiejętności ważnych z punktu widzenia poszukiwania pracy m.in. przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej u pracodawcy oraz radzenie sobie w jej trakcie, przygotowanie CV i dokumentów aplikacyjnych, nauka zasad komunikacji niewerbalnej, autoprezentacjinauka pozytywnego postrzegania własnej osoby, nauka stosowania różnych technik poszukiwania pracy;
 • zajęcia zintegrowane - nauka pisania, czytania, liczenia, słuchania, mówienia i odpowiadania na pytania, nauka odróżniania kolorów, kształtów, dostrzegania różnic, łączenia par, nazywania dni tygodnia i miesięcy, wzbogacanie słownictwa, doskonalenie sprawności umysłowych, usprawnianie analizy i syntezy słuchowej oraz pamięci, koncentracji i zdolności kojarzenia;
 • terapia zajęciowa - zajęcia polegające na rozwijaniu umiejętności manualnych, uczące starannego wykonywania pracy, poprawiające koordynację wzrokowo - ruchową, ćwiczące koncenrację uwagi i usprawniające motorykę rąk, zajęcia rozwijają wyobraźnię, umożliwiają odkrywanie i rozwijajnie swoich zdolności plastycznych i manualnych oraz uwrażliwiają na sztukę, przygotowuj do udziału w WTZ, ZAZ i podjęcia pracy, prace wykonywane w naszych pracowniach trafiają na wystawy, aukcje i konkusy organizowane na terenie powiatu i województwa;
 • siloterapia - nauka uprawy i pielegnacji roślin od siewu do zbioru oraz posługiwania się narzędziami i sprzętem ogrodniczym, dbanie o rośliny doniczkowe oraz teren wokół Ośrodka, w okresach przedświątecznych przygotowywanie ozdób i dekoracji świątecznych.

8. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych:

 • profilaktyka zdrowotna w formie pogadanek oraz pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych - nauka dozowania leków, ćwiczenia pamięci, systematyczności i samodzielności w przyjmowaniu leków, nauka rozpoznawania i wczesnego reagowania na objawy choroby, skutki przerwania leczenia;  wsparcie i motywowanie uczestników do stałych kontaktów z poradniami specjalistycznymi, nauka regularnych wizyt u lekarza i stosowania się do jego zaleceń; pomoc w rejestrowaniu się na wizyty u lekarza, w miarę możliwości dowozimy na badania, przypominamy o wizytach kontrolnych.

,

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Enable JavaScript to ensure website accessibility