Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie

O instytucji

Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie istnieje od 2018 roku. Jest przeznaczony dla osób psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ A, B, C):

- ŚDS Osiek -  dla 35 osób;

- ŚDS filia Czastary - dla 25 osób;

- ŚDS filia Chróścin - dla 25 osób.

Nasza działalność ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywanie codziennych problemów naszych uczestników oraz integrację ze społecznością lokalną poprzez ich społeczną aktywizację.

Celem działalności ŚDS jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności.

Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowaniu w życiu społecznym, w szczególności poprzez:

  • trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening nauki higieny oraz dbałości o wygląd zewnętrzny, trening kulinarny oraz umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
  • trening umiejętności społecznych: w tym trening umiejetności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności komunikacyjnych;
  • trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: trening rozwijania zainteresowań literaturą, trening rozwijania zainteresowań audycjami radiowymi i telewizyjnymi, trening rozwijania zainteresowań internetem, trening udziału w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, zajęcia świetlicowe, muzykoterapia;
  • poradnictwo psychologiczne (indywidualna terapia psychologiczna i grupowa profilaktyka zdrowia psychicznego);
  • poradnictwo socjalne (indywidualne i grupowe) oraz trening załatwiania spraw urzędowych;
  • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym: profilaktyka zdrowowtna w formie pogadanek oraz pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowowtnych;
  • niezbędną opiekę;
  • terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, rekreację i turystykę;
  • inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy, w tym: trening aktywizacji zawodowej, zajęcia zintegrowane, terapia zajęciowa, silwoterapia.

W zakresie realizacji swoich zadań Dom współpracuje w szczególności z rodzinami (opiekunami) i innymi osobami bliskimi uczestników, ośrodkami pomocy społecznej i powiatowym centrum pomocy rodzinie, poradniami zdrowia psychicznego, lekarzami rodzinnymi i innymi poradniami specjalistycznymi, organizacjami pozarządowymi itp.

 

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Enable JavaScript to ensure website accessibility